Innovation & Forskning

”Henstolen Kim” för ett mindre genant gynbesök

Blir du generad vid gynekologbesök? Den nya "henstolen" gör dig mer bekväm.